Setiawan, Ito, Universitas Amikom Purwokerto, Indonesia